WIERINGERMEER WIL GEEN GROOT WINDPARK
Uitgegeven op 16-10-2003 om 11:51  |  link  |  bewaar  |  print

Wieringermeer - Vestas Nederland Windtechnologie heeft bij de gemeente Wieringermeer een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van een grootschalig windpark oostelijk van de Oosterkwelweg in Wieringerwerf. Het gaat om dertien turbines in lijnopstelling. Het college wil hier echter niet aan meewerken.
Vestas heeft het verzoek gedaan namens de initiatiefgroep Windplan Oosterkwelweg. Het bedrijf uit Rheden wil een begeleidende rol bij de eventuele ontwikkeling op zich nemen.

Volgens Vestas sluit het verzoek aan bij de wens van de provincie 'om zoveel mogelijk rekening te houden met landschappelijke inpassing, geluid, slagschaduw en vogelrichtlijnen'. ,,Ook wordt voldaan aan de wens voor een lijnopstelling van minimaal drie turbines en het gebruik van lijnpatronen in het landschap, of zoals in deze situatie reeds bestaande windparken in lijnopstelling'', meldt E. Slee.

Het college wil hier niet aan. B en W stellen dat het verzoek zowel niet in het bestemmingsplan als in het gemeentelijke windenergiebeleid past. Bovendien, reageert burgemeester F. Spekreijse, doet zijn gemeente al meer dan genoeg op dit vlak. ,,Wij voldoen ruim aan de doelstellingen van de provincie en het Rijk. Wij leveren al voor 70.000 huishoudens elektriciteit door windenergie.'' De gemeente Wieringermeer zelf telt ruim 5200 huishoudens.

Wieringermeer kondigde dit voorjaar een moratorium af op het gebied van windmolens. Besloten werd dat er geen solitaire (alleenstaande) turbines meer mochten worden bijgebouwd en dat de ontwikkeling van het Windpark Wieringermeer (in totaal 32 windmolens verdeeld over vier locaties) en het testpark van het ECN aan de Schervenweg voorlopig de laatste uitbreidingen op dit vlak zijn.

Spekreijse: ,,Met de uitvoering van het huidige windmolenbeleid zijn we nog niet eens klaar. Laten we eerste onze huidige ambities waarmaken, voordat we nieuwe gaan uitspreken. We moeten kijken hoe een en ander harmonieert met onze ruimtelijke visie. De vraag is of er over dertig jaar nog behoefte is aan windmolens op het land. Er wordt nu al getest op het water.''

Op het testpark aan de Schervenweg staat momenteel de grootste windmolen van Nederland. De kolos heeft drie rotorbladen met een diameter van 92 meter. De turbine heeft een vermogen van 2,75 megawatt. De molen is een prototype van een toekomstige windmolen op zee.

Op basis van het huidige verzoek voor een grootschalig windpark aan de Oosterkwelweg zijn er voor Vestas geen mogelijkheden tot bezwaar. Dat is pas mogelijk indien er een officieel vrijstellingsverzoek dan wel een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ingediend, zo heeft de gemeente Vestas laten weten.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Te koop Mitsubishi Colt
€ 4.250,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Tuinwallen - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...