PROVINCIE WIL MEER GRIP OP EUROPA
Uitgegeven op 14-10-2003 om 10:02  |  link  |  bewaar  |  print

Noord-Holland - Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 30 september jongstleden de nieuwe Agenda voor Europa strategie ‘Grip op Europa’ vastgesteld. Hierin geeft de provincie aan dat zij niet alleen aan de Europese regelgeving wil voldoen, maar daar ook invloed op wil uitoefenen.

Speerpunten uit de Agenda voor Europese Strategie zijn:

-de provinciale organisatie moet in 2004 Europaproof zijn. Dit betekent dat de provincie zeker weet dat zij haar dagelijks handelen in overeenstemming is met de Europese wet- en regelgeving;
-een effectievere Brusselse lobby;
-professionele interne Europese informatievoorziening. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn voor de Noord-Hollandse gemeenten.

De Europese Unie is van toenemende invloed op de provincie. Vrijwel op elk provinciaal beleidsterrein heeft Brussel een vinger in de pap. Voorbeelden zijn de Europese richtlijnen voor het landelijk gebied, milieuregels en de aanbestedingsregels voor bijvoorbeeld infrastructuur. Europees denken moet dus op alle provinciale beleidsterreinen vanzelfsprekend worden. Voorwaarde is dat de provincie precies weet wat er in Brussel gebeurt en daar invloed op kan uitoefenen.

Verder is uitdrukkelijk gekozen voor een beperkte inzet van middelen gericht op een hogere kwaliteit van uitvoering. Dat betekent scherpe keuzen in de ambities en activiteiten met betrekking tot het binnenhalen van Europese (project)subsidies. Er wordt alleen ingezet op Europese projecten als vooraf duidelijk is dat die concreet bijdragen aan realisatie van Noord-Hollandse doelstellingen.

Noord-Holland zal nadrukkelijker haar belangen behartigen in Brussel, waarbij de volgende speerpunten benoemd zijn: plattelandsontwikkeling, milieu wet- en regelgeving, regionaal beleid, kenniseconomie, e-government, water en gemeenschappelijk visserijbeleid.
(advertentie)
Slagerij Ottens
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Winter op de afsluitdijk - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...