WIERINGERMEER MOET PAS OP PLAATS MAKEN
Uitgegeven op 09-10-2003 om 12:13  |  link  |  bewaar  |  print

Wieringermeer - De gemeente Wieringermeer moet het komende jaar een ferme pas op de plaats maken waar het nieuwe investeringen betreft. De begroting 2004 laat een negatief saldo van 616.000 euro zien. Een gat dat het college onder meer met een lastenverhoging (met name afvalstoffenheffing) en nog nader in te vullen bezuinigingen dan wel meevallers tracht te dichten.

In het meerjarenperspectief loopt het tekort op tot boven de miljoen euro. Burgemeester F. Spekreijse: ,,Als we op de huidige voet zouden doorgaan, komen wij in de financiŽle problemen.''

Zover wil het college het niet laten komen. Spekreijse spreekt over 2004 als 'jaar van bezinning', waarin de begrotingsdiscipline wordt aangehaald (geen overschrijdingen meer!), investeringen naar achteren worden geschoven en er alleen geld wordt uitgegeven dat ook daadwerkelijk begroot is. Spekreijse: ,,Niet dat het schip aan het zinken is - wij varen nog steeds prima - maar op den duur gaan wij anders ten onder.''

Wieringermeer bevindt zich op een kantelpunt. Veel hangt volgens B en W in de nabije toekomst af van twee zaken: gaat de fusie (per 1 januari 2005) met Medemblik door ťn worden de toekomstige ruimtelijke ambities van de gemeente gehonoreerd door de provincie en volgend jaar daadwerkelijk opgenomen in het nieuwe streekplan. Spekreijse: ,,Daar heb ik een goed gevoel over.''

DŠn is Wieringermeer goed in staat om erbovenop te komen, stelt Spekreijse. Want met grondexploitatie en extra woningbouw (Wieringermeer wil er de komende jaren 4800 woningen bij) kun je geld genereren, aldus de burgemeester. ,,Men zegt dat het Wieringerrandmeer veel geld kost, maar je praat hier ook over 1400 woningen erbij. Dan mag je ervan uitgaan dat je als gemeente hier iets aan over houdt.'' Winsten kunnen weer ingezet worden om andere projecten van de grond te tillen, is daarbij de gedachte.

Met alleen de gemeentelijke lasteninning kan Wieringermeer zijn ambities niet waarmaken. De politieke afspraak is dat de OZB niet gebruikt wordt als sluitpost van de begroting. De OZB gaat dan ook alleen trendmatig omhoog. De afvalstoffenheffing wordt daarentegen volgend jaar wel flink verhoogd (bijna 13%) om een deel van het begrotingsgat te dichten. Het collegevoorstel is om het tarief voor alleenstaanden van 194 naar 219 euro te brengen, voor meerpersoonshuishoudens van 291 naar 328 euro. Hierbij wordt als richtlijn gehanteerd dat dit tarief kostendekkend moet zijn. De 'afvalpost' is met name gestegen door hogere ophaal- en verwerkingskosten en de illegale afvaldumpingen in de weidse Wieringermeerpolder. ,,Die kosten kun je niet verhalen.''

Ook het tarief voor grafrechten wordt met zo'n 25% verhoogd, een stijging van honderd euro.

De begroting is sluitend gemaakt met een bedrag van 158.000 euro, dat via structurele maatregelen of incidentele meevallers bij elkaar geschraapt moet worden. Spekreijse: ,,Ik hoop op meevallers. Als die er niet komen, moeten we het zoeken in structurele bezuinigingsmaatregelen.''

Bron: Het Noordhollands dagblad
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ ,-

Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Echtpaar Scheltus Stapel - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...