Dijk anderhalve meter omhoog voor veilig Wieringen, stuurgroep is faliekant tegen
Uitgegeven op 20-04-2012 om 15:24  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER - Het andere alternatief, het versterken van meerdere dammen waarbij de havendijk met ongeveer een halve meter omhoog moest, is door de hoge kosten afgevallen. De mensen uit Den Oever zijn fel gekant tegen dit plan zoals dat er nu ligt. Het betekent volgens hen een drastische ingreep voor de economie en het aangezicht van de Oeverse haven. Als de dijk anderhalve meter verhoogd wordt, zal de voet zo'n zestien meter breder worden. Hierdoor moet bijvoorbeeld de viasafslag gedeeltelijk wijken.

De Havendijk in Den Oever is niet hoog genoeg. Bij extreem weer kan er te veel water over de dijk slaan. Wij hebben samen met de Provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon onderzoek gedaan naar de verschillende alternatieven voor het versterken van de dijk. Deze zijn vergeleken op effecten en kosten. Conclusie: de dijk moet maximaal anderhalve meter omhoog. Daarmee is Wieringen ook veilig bij zeer zware storm en hoogwater. Dit alternatief is besproken met de adviesgroep en direct betrokkenen.

De afgelopen maanden zijn twee overgebleven basisvarianten om de dijk te versterken nader uitgewerkt. Per variant is bekeken wat de effecten zijn op wonen, werken, kosten, natuur en andere omgevingsaspecten. Op basis van deze afweging hebben wij de meest haalbare variant als het concept-voorkeursalternatief gekozen. De maatregelen van deze variant zijn het ophogen van de havendijk en de dam ten noorden van de Vissershaven en het aanbrengen van een berm aan de kant van het haventerrein. De dijk wordt dan maximaal anderhalve meter opgehoogd. Het andere alternatief, het versterken van meerdere dammen waarbij de havendijk met ongeveer een halve meter omhoog moest, is door de hoge kosten afgevallen. Om de dammen, die eigenlijk voor nautische doeleinden zijn aangelegd, ook als kering te gebruiken moet er te veel aangepast worden. Hierdoor is dit alternatief ongeveer drie keer zo duur als de ophoging van de dijk en dit past niet binnen de voorwaarden van een sobere en doelmatige
dijkversterking.

Wij hebben het concept-voorkeursalternatief de afgelopen weken besproken met de adviesgroep (vertegenwoordiging vanuit de omgeving) en direct betrokkenen om te horen wat zij van het alternatief vinden, te laten zien hoe dit alternatief zou kunnen worden ingepast in de huidige situatie en te laten zien wat dit voor ze gaat betekenen. Voor de zomer wordt een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd. Na de zomer wordt het voorkeursalternatief ter besluitvorming voorgelegd aan ons bestuur. Bij het nemen van dit besluit neemt het bestuur de input en het advies vanuit de omgeving mee.

Deltaplan voor Noord-Holland

Nederland is de veiligste delta ter wereld. En dat willen we graag zo houden. Maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, golven slaan met meer kracht op onze dijken en duinen en de Noord-Hollandse bodem daalt. Doen we niets, dan loopt het hier onder water. Daarom hebben wij een deltavisie en -plan gemaakt. En van de maatregelen in dat plan is het versterken van 100 kilometer dijk en duin langs de Noordzee, de Waddenzee en het IJssel- en Markermeer. De hoogwaterkering Den Oever maakt hiervan onderdeel uit en wordt uitgevoerd in het kader van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma.

(advertentie)
Uw warme bakker!
Actueel...
24-06-2019 Helga: prachtig grijs met mooie ogen
24-06-2019 Lelypark op zoek naar vrijwilligers
24-06-2019 Jaarlijkse uitwisseling Boel-Skik 92 met Onderhands
24-06-2019 Het Wieringer Skuutje WR60
24-06-2019 Boerenlandfair zonnig slot van Dorpsfeest Westerland
24-06-2019 Molenweg-Kerkweg afgesloten
24-06-2019 Zwem4daagse voor jong en oud
24-06-2019 Personeel gezocht
23-06-2019 Maandagavond waterpret op de IJsbaantjes in Den Oever en Hippo
23-06-2019 Down under
23-06-2019 De Afsluitdijk was zondag geopend voor fietsers
23-06-2019 Succesvol Rondje ‘t Veld
23-06-2019 Jeu de Boules vereniging Trefpunt 't Veld, zoekt kennismaking met nieuwe leden
23-06-2019 Paaltjes onaangekondigd verwijderd uit Koningsweg, later enkele weer teruggeplaatst
23-06-2019 Vernielingen aan auto's
23-06-2019 Bijeenkomsten over verduurzaming van uw woning
23-06-2019 Dorpsfeest Westerland
23-06-2019 Beach Volleybal
22-06-2019 Nieuwe lokatie kringloopwinkel De Marske
22-06-2019 Acht jaar en drie maanden, over het korte leven van Ward
22-06-2019 Ada Hijlkema zet prima prestatie neer en haalt ruim 5400 Euro op
22-06-2019 Geen geluksvogel
22-06-2019 Straks start de obstacle run op Westerland
22-06-2019 Welke planeet staat hier naast de maan
22-06-2019 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
22-06-2019 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
21-06-2019 Raadsvergadering Hollands Kroon
21-06-2019 Tariefwijziging Belbus
21-06-2019 Foto van het weekend, dreigende lucht boven Oude Zeug
20-06-2019 Poppentheater Belletje Sterk
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Hyundai I10 1.1 5drs
€ 3.745,-

Wieringer historie:
Rederij Kooij - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...