Klankbordgroep masterplan havenvisie Den Oever van start
Uitgegeven op 18-04-2012 om 15:51  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER - De maatschappelijke klankbordgroep voor de uitvoering van het masterplan Havenvisie Den Oever is van start gegaan. De groep is een initiatief van de voormalige gemeenteraad van Wieringen en staat onder voorzitterschap van wethouder Theo Meskers van gemeente Hollands Kroon. De eerste bijeenkomst van de groep stond in het teken van kennismaking en afstemming.De klankbordgroep
In de klankbordgroep hebben zitting vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen, toerisme & recreatie en de gemeente. Eťn en ander vloeit voort uit een besluit van de gemeenteraad van voormalig gemeente Wieringen, die instemde met de Notitie Winkelvoorzieningen en de ontwerp structuurvisie Recreatietransferium Havenweg Den Oever. Door de opstart van Hollands Kroon kon nog geen onmiddellijke uitvoering worden gegeven aan het besluit van de toenmalige raad. Inmiddels is het proces in gang gezet. Het college van Hollands Kroon heeft het bureau Converse in de arm genomen voor uitvoering en advies. Dit is gebeurd na raadpleging van de klankbordgroep.

De rol van de klankbordgroep is breed: actief meedenken, belangenbehartiging, terugkoppeling naar achterban, maar ook advisering.

Gemeente Hollands Kroon stuurt en faciliteert het proces. Wethouder Theo Meskers is bestuurlijk gezien de eerst verantwoordelijke voor de uitwerking van de plannen. De ambtelijke projectleiding is in handen van de heer Huig den Hollander met assistentie van mevrouw Siegrid Beneker.

Communicatie

Gedurende 2012 zal worden geprobeerd concrete stappen te zetten in de uitwerking van de verschillende onderdelen van het Masterplan. Communicatie en informatie is hierbij van groot belang. De commissie, maar ook de inwoners van Den Oever spelen hierin een belangrijke rol. Met het oog hierop zal een communicatieplan worden opgesteld, waarbij met name de informatieoverdracht naar - en de betrokkenheid van - de inwoners een belangrijk uitgangspunt is. In de loop van dit jaar zullen ook bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij inwoners kennis kunnen nemen van de planontwikkelingen en hierover mee kunnen praten. (Bron Noordtopics)

(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
(advertentie)
Occasions
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Wieringer historie:
Prins Hendrik - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...