INWONERS NIET ENTHOUSIAST OVER FUSIEPLAN
Uitgegeven op 27-09-2003 om 13:38  |  link  |  bewaar  |  print

Wieringen & Wieringermeer - Een fusie tussen Wieringermeer, Medemblik en (mogelijk) Wieringen wordt door de bevolking in de Zuiderzeepolder en die van het voormalige eiland bepaald niet breed gedragen. Dat valt te concluderen uit de reacties op een oproep van het Noord-Hollands dagblad aan hun lezers om hun licht te laten schijnen over de nieuwe gemeente die in de maak is.
Vanaf Wieringen kwamen slechts twee reacties waarin positief werd geoordeeld over de mogelijkheid aan te sluiten bij de fusiebesprekingen tussen Wieringermeer en Medemblik. De argumenten zijn van zakelijke aard. Een gemeente van achtduizend inwoners ontbeert de juiste kennis en mensen om het steeds verder uitdijende takenpakket aan te kunnen. Laat Wieringen deze kans lopen dan is de kans groot dat het te zijner tijd alsnog wordt ingelijfd door de grote buur. ,,Een fusieproces moet je zakelijk bekijken'', je moet je niet laten leiden door emotie en nostalgie'', meent oud-VVD-raadslid K. Langereis uit Westerland.

Emoties zijn voor andere bewoners van Wieringen en Wieringermeer daarentegen juist leidend. Wieringers wijzen massaal op de eigenheid van het voormalige eiland. Veel liever dan een fusie zien ze dat Wieringen weer zo snel mogelijk een echt eiland wordt door de aanleg van het randmeer. Vanuit de Zuiderzeepolder wordt niet voor het eerst gewezen op de grote verschillen tussen Wieringermeer en Medemblik. ,,Een oud historisch stadje en een jonge polder samenvoegen kan niet'', stelt A. Wittink uit Wieringerwerf. ,,Laat Medemblik maar ergens anders bouwgrond zoeken.'' Niemand heeft nog kunnen aantonen wat het nut van een fusie is voor de Wieringermeer, stellen anderen. Velen dringen aan op een referendum over de vraag of een fusie al dan niet gewenst is.

Eerder viel vanuit bestuurlijke hoek op te tekenen dat de fusie vooral rationeel moet worden bekeken. Beantwoording van de vraag of een gemeentelijk samengaan al dan niet gewenst was moet dan ook voorbehouden zijn aan colleges en gemeenteraden, stelde scheidend burgemeester H. Smit van Medemblik.

Binnen het Wieringermeerse gemeentehuis wordt hierover inmiddels genuanceerder gedacht. Op dinsdag 14 oktober wordt een extra informatieavond voor de inwoners gehouden over de voorgenomen fusie. De avond komt er op initiatief van CDA-fractievoorzitter A. Knoop-Los, die daar tijdens de raadsvergadering op heeft aangedrongen. Volgens de christen-democrate is het van belang om de stem van de burgers (nogmaals) te horen, nu de eindrapportage van onderzoeksbureau Cap Gemini Ernst & Young op tafel ligt.

In dat rapport is vastgelegd wat de achtergronden en uitgangspunten van de voorgenomen fusie zijn. Dat zijn zaken die nog niet bekend waren ten tijde van de informatieavonden over de fusie die in elke dorpskern zijn gehouden.

Er is bewust voor gekozen om de extra informatieavond nŠ de raadsbrede commissievergadering van 13 oktober te houden, zodat de inwoners ook een idee hebben hoe de zes politieke fracties over dit belangrijke onderwerp denken. Waar en hoe de informatieavond gehouden wordt, is nog niet bekend.

Bron: Noord-Hollands dagblad
(advertentie)
(advertentie)
Bocado mediterrane delicatessen
Occasions
Toyota Corolla 1.4 VVTi wagon inklusief afleverkosten
€ 5.495,-

Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Wieringer historie:
Van Ewijksluis - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...