UPDATE illegaal motorcrossen bij Agriport, crossers vragen aandacht van politiek Hollands Kroon
Uitgegeven op 27-02-2012 om 16:55  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Zondag werd er een (illegale) motorcross georganiseerd bij Agriport A7.De crossers kunnen haast nergens terecht binnen onze regio. Zij zouden graag een plek binnen de gemeente krijgen waar zij hun sport kunnen uitoefenen. Later meer. (foto's John van Mook, foto's mogen niet worden overgenomen zonder toestemming van de maker.)

Wij plaatsen eerst de foto's van John van Mook. Het verslag en de reacties vanuit de politiek volgen spoedig.

Rob Ravesteijn reageerde als eerste namens LADA:

LADA (Democratie Anders) is geen voorstander van een illegale motorcross. Wij gaan ervan uit dat er ook gehandhaafd zal worden. Bovendien zijn er betere wegen: Het college van voormalig Niedorp had de bevoegdheid om voor een beperkt aantal keren een ontheffing te verlenen en deed dat ook. Ook het college van Hollands Kroon heeft die bevoegdheid. Crossen is omstreden vanwege de overlast die door omwonenden kan worden ervaren. Met het voeren van een ontheffingenbeleid kan het college verschillende belangen afwegen en krijgen omwonenden de gelegenheid om hier vooraf op te reageren. Er kunnen maatregelen worden genomen om de overlast te beperken. Die kunnen met het gemeentebestuur besproken worden. Illegaal crossen is ook niet goed voor het imago van de sport. Wel wordt het tijd dat er in de Noordkop een verantwoorde voorziening komt. Maar dat bevorder je niet op deze manier.

Pim de Herder Partij Vrije Liberalen

De Partij Vrije Liberalen (PVL) vindt dat het inrichten van een motorcrossterrein nu eens handen en voeten moet krijgen. Het probleem wat bij een crossterrein speelt is hoofdzakelijke de geluidsoverlast die het crossen veroorzaakt. Echter het is wel heel goed mogelijk een crossterrein geluidsarm (geluidswallen in combinatie met schermen en groenvoorzieningen) in te richten opdat het terrein voldoet aan de af te geven milieuvergunning. Een voorbeeld van een illegaal crossterrein is het terrein even ten
noordoosten van de spuisluizen. Hier wordt over bunkers en door groenvoorzieningen gecrosst. Het is een terrein wat behoorlijk eind van de bewoonde wereld is gelegen. Klachten (geluidsoverlast) hierover hebben ons nooit bereikt. Het terrein is niet geluidsarm ingericht. Het zou een ideale situatie zijn als een dergelijk terrein zou kunnen worden gevonden en als het ook nog eens geluidsarm zou worden ingericht dan zou dit al heel lang voortslepend probleem zijn opgelost. Wij zijn niet gelukkig met illegale
motorcrossevenementen doch wij gaan er vanuit dat het een initiatief is, om nog maar weer eens aandacht te vragen voor een legaal motorcrossterrein. Het motorcrossen is net zo goed een sport als voetbal, judo, turnen ....enz. Wij zullen de problematiek onder de aandacht van het gemeentebestuur brengen c.q. een verzoek daartoe zo mogelijk ondersteunen.

Met vriendelijke groet, Pim de Herder


VVD

Geachte redactie,

Ik heb via Jan Swaag onderstaande email van u doorgestuurd gekregen. Het
onderwerp zal ik agenderen voor ons eerstvolgende fractieoverleg, waarna ik
u een inhoudelijke reactie zal toesturen.

Met vriendelijke groet,

Alexander op de Weegh


D66

Beste redactie,

Gisteren ben ik even langs gereden, maar kon geen crossers ontdekken.
Misschien was ik te laat. Wij begrijpen dat mensen graag hun sport c.q.
hobby willen uitvoeren en het liefst in de eigen leefomgeving. Nu zijn er
natuurlijk velen sporten en hobby's met verschillende activiteiten en
randvoorwaarden.

Als gemeente dien je het algemene belang en maakt hier een overweging in.
Als blijkt dat er geen zwaarwegende bezwaren zijn voor het realiseren van
een crossbaan binnen onze gemeentegrenzen, dan moet dat kunnen. Uiteraard
kan men bedenken dat de motorcross meer overlast voor andere inwoners kan
veroorzaken dan een partij voetbal, hier dient dan ook zorgvuldig mee om te
worden omgegaan.

Met vriendelijke groet,

Niels Busker
D66 Hollands Kroon


Groen Links Hollands Kroon

Beste redactie,

De fractie van GL HK kan begrip opbrengen voor de actie(s) van de
motorcrossers, maar keurt ze uiteraard niet goed.
Als de motorcrossers stellen, dat ze doorgaan met het wildcrossen totdat er
daadwerkeljk een locatie is gerealiseerd, dan stellen ze de gemeente voor
het blok en ook de politieke partijen daar in vertegenwoordigd, zodanig dat
die ook verder niets kunnen doen. Wij kunnen immers geen locatie realiseren
en ook het wildcrossen niet goedkeuren.

Het lijkt mij verstandig dat ze een duidelijke vraag aan de nieuwe
gemeenteraad en college van HK stellen en dat kan al tijdens "het inspreken
van de burgers op niet geagendeerde onderwerpende`` de eerstkomende
vergadering op 1 maart.
Daarna kunnen alle politieke partijen, ook buiten de gemeente, al of niet
na het stellen van vragen, hun reacties geven.

met vriendelijke groet
Jacques de Vreede
fractie GL HK


PvdA

Beste redactie,

Hierbij de reactie namens de PvdA-fractie:

De fractie van de PvdA onderschrijft de behoefte aan een terrein voor
motorcross, maar ziet het in eerste instantie niet als verantwoordelijkheid
van de gemeente om motorcross binnen de grenzen van Holland Kroon te
realiseren tenzij er een durfsportcentrum van allure gevestigd kan worden
waarbij naast 'outdoor' activiteiten als fietscross de lawaaisporten
'indoor' zullen plaatsvinden. De uitkomsten van de commissie Dwarshuis en de
daaruit voortkomende regionale gebiedsagenda zouden een rol kunnen spelen
(het is de provincie die in het verleden steken heeft laten vallen m.b.t.
het crossterrein) bij het vinden van een geschikte locatie (op of bij een
bedrijven/haventerrein). Een verantwoord en goed ontwikkeld centrum kan de
hele regio een impuls geven. De PvdA-fractie zal in ieder geval het college
van burgemeester en wethouders erop aanspreken het initiatief te nemen om
gesprekken aan te gaan met provincie en crossers zodat het eindeloze
gependel tussen kastje en muur tot een einde wordt gebracht.

Met vriendelijke groet,
Fijko van der Laan,
Fractievoorzitter PvdA


Progressief Wieringermeer

Beste redactie,

Progressief Wieringermeer is onveranderd tegen het inrichten van geluidsdurfsporten
waaronder motorcross in open gebieden van Hollands Kroon. Dit vanwege de
geluidsoverlast die het crossen veroorzaakt. Wij zijn zeker geen voorstander van
illegale motorcross en gaan er dan ook vanuit dat er handhavend opgetreden is of
wordt. Illegaal crossen doet tevens het imago van de sport geen goed. In het verleden
is in de gemeente Wieringermeer een initiatief geweest voor motorcross dat niet
haalbaar bleek en wat door de gemeenteraad uiteindelijkis afgesloten. Achter die
beslissing staat Progressief Wieringermeer nog steeds.Dorien Sybenga Unqte.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van Progressief Wieringermeer,


CDA

Beste redactie,

De reactie van de fractie van het CDA:
Het is niet aan ons om te oordelen of er regels zijn overtreden.

Wat betreft een terrein voor de motorcrossers zijn we van mening dat ook
deze groep sporters de gelegenheid moet hebben om hun sport te beoefenen.
De provincie heeft een voortrekkersrol om te komen tot een locatie voor een
crossterrein in overleg met betrokken gemeenten.
Deze locatie moet gelegen zijn op een geschikte plek en zodanig zijn
ingericht dat de overlast voor omwonenden en omgeving aanvaardbaar is.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA,

Elaine Vlaming


(De reacties worden in volgorde van ontvangst geplaatst)


De redactie ontving (anoniem) de volgende tip:

(advertentie)
Actueel...
23-08-2019 Foto van het weekend
23-08-2019 Timmerdorp Zijdewind
23-08-2019 Expeditie Juttersgeluk Pop-up-etappe
23-08-2019 Weekend agenda
23-08-2019 Den Oever bekent kleur, nog nooit zoveel bloemen langs de wegen als dit jaar
22-08-2019 Sterke afname schuurinbraken
22-08-2019 Outlet markt in Hippolytushoef
22-08-2019 Sporthal wil zonnepanelen plaatsen, dit mag als parkeeroverkapping
21-08-2019 Valpreventiecursus
21-08-2019 Al veel mensen op de been bij bloemschikken in de Bloementent
21-08-2019 Vrijwilligers gevraagd
21-08-2019 Expositie Historische Vereniging
21-08-2019 Mantelzorger op vakantie
21-08-2019 Nieuw seizoen Gymnastiekvereniging Wieringen
20-08-2019 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
20-08-2019 Programma
20-08-2019 In een viskist van de dijk af roetsen afgelast
20-08-2019 Is even wennen die nieuwe dijk
19-08-2019 De vlaggenmasten worden geplaatst
19-08-2019 Rondje om
19-08-2019 Flora- en Visserijdagen Den Oever in teken van de Hollandse garnaal
19-08-2019 Hollands Kroonse jeugd telt in verhouding weinig overmatige alcohol gebruikers
19-08-2019 Dierenasiel het Schuthok zoekt plekje voor Punkie
19-08-2019 Rondvaart met historische Wieringer schepen tijdens de Flora
19-08-2019 Flora- en Visserijdagen aanbiedingen
19-08-2019 Wieringer roeiploegen heersen in Den Helder
19-08-2019 Zondag voorlopig laatste fietsdag Afsluitdijk, drie jaar pauze
18-08-2019 Win een mooie prijs met jouw zomerfoto, dat kan ook bij ons dus
18-08-2019 Minuut van Succes
18-08-2019 Wandelen voor het goede doel
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Te koop Mitsubishi Lancer Stationwagen 1.6 Sport
€ 2.250,-

Te koop Toyota Avensis Wagon 2.0D Business
€ 7.895,-

Wieringer historie:
Cees Lont