Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 08-12-2011 om 23:30  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen.


A: INGEDIENDE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 1 december 2011 tot en met 7 december 2011 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


Voor : het uitbreiden van de woning (omgevingsvergunning B-2011-063)
Locatie : Gesterweg 4, 1779 EH te Den Oever
Datum ontvangst : 5 december 2011


B: VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 1 december 2011 tot en met 7 december 2011 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor : het plaatsen van een erker (omgevingsvergunning B-2011-054);
Locatie : Bijldwarsstraat 5, 1777 GJ te Hippolytushoef
Datum verzending: 6 december 2011

De onder A genoemde aanvraag kan worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvraag verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227 594300.


ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 29 november 2011 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

•Verleende vergunning ex art. 2:10 APV aan Centercom buitenreclame voor het plaatsen van driehoeksborden ter aankondiging van de campagne “Positief opvoeden”;
•Verleende vergunning ex art. 2:10 APV aan Centercom buitenreclame voor het plaatsen van driehoeksborden ter aankondiging van de campagne van Waterschap Hollands Noorderkwartier.


Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


(advertentie)
(advertentie)
Bocado mediterrane delicatessen
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Te koop VW Up 1.0 bmp move up
€ 14.244,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Wieringer historie:
Einde van het eiland tijdperk - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...