Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 24-11-2011 om 23:51  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten.

RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 2011

Ingevolge artikel 19 van de Gemeentewet maakt de burgemeester bekend dat de gemeenteraad vergadert op donderdag 15 december a.s. aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

De agenda en de daarbij behorende voorstellen en ontwerpbesluiten liggen voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage vanaf heden en zijn te raadplegen op de website www.wieringen.nl.

Een uitgebreide publicatie volgt ongeveer een week voor de vergadering.


OPENBARE VERGADERINGEN RAADSFRACTIES WIERINGEN DECEMBER 2011

CDA 28 november 2011 commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
WR05 29 november 2011 commissiekamer gemeentehuis aanvang 20.00 uur
PvdA 1 december 2011 commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
VVD 30 november 2011 commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
PVL 2 december 2011 commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
PUBLICATIE OMGEVINGSVERGUNNING


A: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 17 november 2011 tot en met 23 november 2011 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


Voor : het bouwen van een schuur (omgevingsvergunning B-2011-058);
Locatie : Dam 1-3 te Hippolytushoef;
Datum ontvangst : 18 november 2011.

Voor : het slopen van een voormalige timmerwerkplaats (omgevingsvergunning
Sl-2011-004);
Locatie : Vermaningsteeg 6 te Hippolytushoef;
Datum ontvangst : 21 november 2011.

Voor : het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuurdak
(omgevingsvergunning Sl-2011-005);
Locatie : Beursdijk 2 te Den Oever;
Datum ontvangst : 21 november 2011.

Voor : het plaatsen van een schutting (omgevingsvergunning B-2011-059);
Locatie : Noord-Gesterweg 8 te Den Oever;
Datum ontvangst : 21 november 2011.

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594300.

Hippolytushoef, 25 november 2011

Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Aanvoer Zeewier Wieringen 1928 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...