Gemeenteberichten
Uitgegeven op 20-10-2011 om 12:05  |  link  |  bewaar  |  print

RAADSVERGADERING 10 NOVEMBER 2011

Ingevolge artikel 19 van de Gemeentewet maakt de burgemeester bekend dat de gemeenteraad vergadert op donderdag 10 november a.s. aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

De agenda en de daarbij behorende voorstellen en ontwerpbesluiten liggen voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage vanaf heden en zijn te raadplegen op de website www.wieringen.nl.

Een uitgebreide publicatie volgt ongeveer een week voor de vergadering.Openbare overleggen raadsfracties Wieringen

25 oktober 2011: CDA - aanvang 19.30 uur - kamer raadsgriffier gemeentehuis
25 oktober 2011: WR05 - aanvang 20.00 uur - commissiekamer gemeentehuis
26 oktober 2011: VVD - aanvang 19.30 uur - commissiekamer gemeentehuis
27 oktober 2011: PvdA - aanvang 19.30 uur - commissiekamer gemeentehuis
28 oktober 2011: PVL - aanvang 19.30 uur - commissiekamer gemeentehuisPUBLICATIE OMGEVINGSVERGUNNING

A: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 13 oktober 2011 tot en met 19 oktober 2011 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


Voor : het vergroten van de woning (omgevingsvergunning B-2011-049);
Locatie : Woal Pieper 32 te Hippolytushoef;
Datum ontvangst : 13 oktober 2011.

Voor : het plaatsen van zes bomen (omgevingsvergunning Aa-2011-01);
Locatie : Oosterklief 14 te Hippolytushoef;
Datum ontvangst : 13 oktober 2011.

Voor : het vergroten van de woning (omgevingsvergunning B-2011-052);
Locatie : Slingerweg 43 te Hippolytushoef;
Datum ontvangst : 18 oktober 2011.

Voor : het vergroten van de woning (omgevingsvergunning B-2011-053);
Locatie : Slingerweg 45 te Hippolytushoef;
Datum ontvangst : 18 oktober 2011.

B: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 13 oktober 2011 tot en met 19 oktober 2011 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : het bouwen van een woning na sloop bestaande woning (omgevingsvergunning B-2011-042);
Locatie : Westerlanderweg 126 te Westerland;
Datum besluit : 14 oktober 2011.

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Hippolytushoef, 21 oktober 2011
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
Occasions
Hyundai I10 1.1 5drs
€ 3.745,-

Fiat 500 C 0.9 TwinAir 500S Cabrio Private Lease mogelijk
€ 10.450,-

Wieringer historie:
Jan Rasch - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...